Bag Tauhid Dalam Bible ,[Yudas 1:25]

Kepada satu-satunya Allah yang bijaksana, Juruselamat kami, jadilah kemuliaan dan keagungan, kekuatan dan kekuasaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. [Yudas 1:25]
Allah itu esa, Allah itulah Juruselamat. Di dalam versi lain dijelaskan bahwa Allah menyelamatkan manusia melalui perantaraan Yesus. Maksudnya Allah menyelamatkan manusia dengan mengutus Yesus, agar Yesus menyampaikan firman Tuhan dan mengajarkan mereka tentang jalan lurus, yaitu hanya menyembah Allah yang esa, dan agar membimbing mereka berjalan di atas jalan lurus itu, sebagaimana Musa telah membimbing bangsa Israel keluar dari Mesir melalui satu jalan lurus di tengah lautan sehingga mereka pun selamat dari kejaran pasukan Iblis. Jadi, Jalan Lurus atau Hidup Kekal itu adalah mengesakan Allah.
Sungguh, Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juruselamat. [Yesaya 45:15]
Aku ini, Akulah TUHAN dan tidak ada juruselamat selain dari pada-Ku. [Yesaya 43:11]
Sesungguhnya Aku ini, Akulah Allah, tidak ada ilah (yang benar) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku. [QS. Tha Ha: 14]
Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. [Yohanes 17:3]
(Isa, rasul kepada bani Israel yang berkata kepada mereka): �Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus�. [QS. Ali Imran: 51]


Wassalam.


Terkait


Google Translite.English French German Spain Italian Dutch

Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google