Syahadat Dalam Bible,

Sumber Islamic Network Salanin Ulang Rukun Islam Dalam Bible http://satriazzz.blogspot.com/2011/04/bab-i-5-rukun-islam-dalam-bible.html

Syahadat.
Syahadat pada dasarnya adalah menyatakan kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan yg dikenal sebagai syahadat Tauhid, sedangkan syahadat rasul adalah meyakini Muhammad sebagai Rasul (karena Injil turun terlebih dahulu sebelum kelahiran Muhammad saw) tentunya yang ada hanyalh syahadat Tuhid, perhatikan ayat Alkitab berikut ini:
�Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain, kecuali Dia (Ulangan 4:35).
�Bukankah Aku, Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain padaKu! Allah yang adil dan Juru selamat, tidak dan yang lain kecuali Aku (Yeyasa 45:21)


Pada perjanjian baru disebutkan:
�Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa (Markus 12: 29)�

Dalam Alquran disebutkan:
��Sesungguhnya Allah. Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus�. ( QS 3, Ali Imran:51)

�Aku (Isa Al Masih/Yesus) tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: �Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu�, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada diantara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku. Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu�. (QS 5, Al Maa�idah: 117)


�Dengarlah, hai orang Israel: Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa! (Ulangan 6:4).

�Musa menjawab: �Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat (Pen: Bani Israil yang telah diberi rahmad oleh Allah dan dilebihkannya dari segala ummat ialah nenek moyang mereka yang berada semasa Nabi Musa as)�. ( QS 7, Al A�raaf:140)


�Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang Mu�min, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu�. (QS 47, Muhammad:19)

Dan perhatikan Hadits Rasul saw berikut:
[75] Dari Abu Hurairah ra Rasullulah bersabda: Orang yang beruntung mendapat pertolonganku (syafaat) hari kiamat, ialah orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallaah, benar-benar ikhlas dari hati sanubari dan seluruh jiwanya� (HR Bukhari)�

�Selalulah kamu memperbaharui iman kamu. Para sahabat bertanya: Bangaimanakah caranya kami memperbaharui iman kami yaa Rasululah? Jawab Rasululah: Perbanyaklah (mendakwahkan) ucapan Laa ilaaha illallaah (Tiada Tuhan Selain Allah) (HR Ahmad dan Thabarany dari Abu Hurairah r.a).

[250] Bersabda Rasullualh saw: �Sesungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka orang-orang yang mengucapkan �La Illaahaillalah� dengan niat semata-mata karena ingin keredaan Allah� (HR Bukhari)


Google Translite.English French German Spain Italian Dutch

Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google